Nieuws

Eigen initiatieven (vervolg)

Onze fysiotherapeuten nemen voorafgaand bij iedereen individueel een intake af en maken op basis daarvan een individueel programma, afgestemd op ieders persoonlijk niveau.
De groep start om 16.00 uur en begint dan met een gezamenlijke warming-up van 5 a 10 minuten. Daarna gaan ze allemaal afzonderlijk (uiteraard onder begeleiding van de fysiotherapeut) hun eigen trainingsprogramma's afwerken (ongeveer 45 minuten), waarna gestopt wordt met een gezamenlijke cooling-down (weer 5 a 10 minuten).

Voor dit soort initiatieven staan wij uiteraard volledig open en zijn bereid tegemoet te komen, voor zover dit binnen onze mogelijkheden ligt, aan vragen van meerdere groepen van collega's of bedrijven die hierin geïnteresseerd zijn.