Hoe wordt er getraind ?

In ons sportgezondheidscentrum wordt er alleen getraind op afspraak en er kunnen maximaal 8 personen in een groep. Hierdoor kan er optimale groepsgrootte en begeleiding gegarandeerd worden. De training vindt plaats in de oefenzaal, welke ingericht is met trainingsapparatuur.Tevens is er ruimte beschikbaar voor vrije oefeningen. Iedere training duurt een uur en zal beginnen met een warming-up met hartslagmeters, vervolgens kan iedereen zijn eigen trainingsschema afwerken en tot slot volgt er een gezamenlijke cooling down. Wanneer er een hartslagmeter gedragen wordt, o.a. tijdens de warming-up, kan er specifiek en doelgericht getraind worden. De hartslagzones van iedereen worden tijdens de intake berekend aan de hand van de rusthartslag en de leeftijd en zijn dus individueel. Deze hartslagzones worden genoteerd op de individuele trainingsschema's en aan de hand daarvan kan voor iedereen het persoonlijke doel worden nagestreefd.

U heeft de mogelijkheid om te kiezen tussen één of twee keer per week trainen.